Førforestilling til Italia 2015 med Inspire og Vrengt

Sogndal og Førde danseverkstad på Sogndal kulturhus. Alle bileta er tekne 26. april 2015.