Kaupanger – Hinna, september 2017

Bilete frå kampen Kaupanger – Hinna

Alle bileta er tekne 3. september 2017.