Kaupanger – Hinna, september 2017

Bilete frå kampen Kaupanger – Hinna. Alle bileta er tekne 3. september 2017.