Lærdalstunnelen med tunnelarbeid

Lærdalstunnelen med tunnelarbeid 12-18 km frå Lærdal-sida.

Foto: 23.05.2019.