NM brukshestridning på Kaupanger, august 2016

NM brukshestridning på Kaupanger den 26.08.2016. Biletserien er frå slutten av konkurransen, difor er ikkje alle deltakarane med.