NM brukshestridning på Kaupanger, august 2016

NM brukshestridning på Kaupanger

Foto: 26.08.2016.

Biletserien er frå slutten av konkurransen, difor er ikkje alle deltakarane med.