NM skogshest på Kaupanger, august 2016

NM skogshest på Kaupanger den 27.08.2016.