Nye Loftesnesbrui

Nye Loftesnesbrui på veg inn Sogndalsfjorden

Foto: 01.02.2017 og 04.02.2017.

Transportert på Carrier 8. Ugland-fartøy for kran.