Palmerevyen 2014

Bilete frå Palmerevyen på «Saften» i Leikanger, 12. april 2014.