Palmerevyen 2014

Palmerevyen 2014

Palmerevyen vert arrangert på dugnad av Leikanger Mannskor.

Foto: 12. april 2014.