Palmerevyen 2015

Palmerevyen 2015

Palmerevyen vert arrangert på dugnad av Leikanger Mannskor.

Fot: 28. mars 2015.