Sjøforsvarets musikkorps, august 2017

Sjøforsvarets musikkorps i Sogndal

Sjøforsvarets musikkorps og eit kor på om lag 70 songarar, sett saman av Sogndal songlag og Førde kammerkor, framførte Mozarts Requiem frå 1791 i Stedje kyrkje.

Alle bileta tekne 25.08.2017.