Skåla Opp 2015

Skåla Opp 2015

Motbakkeløpet Skåla Opp er rekna som eit av Nord-Europas tøffaste motbakkeløp. Målet er Skålatårnet (1848 moh.), eller Kloumannstårnet som det òg heiter. Tårnet vart oppført i år 1891 av dr. Kloumann med føremål å lækje folk med tuberkulose. Alle bileta er tekne 15. august 2015.