Sogndal statlege mottak

Sogndal statlege mottak for asylsøkere