Sognefjellet, oktober 2015

Sognefjellet mot Lom 2015

På foto Sokse, Bjørnskardet, Skeie, Veslebjørn og Storebjørn.