Verdas beste Disney, februar 2019

Verdas beste Disney på Sogndal kulturhus

«Verdas beste Disney» vart arrangert av Distriktsmusikarane i Sogn, og hadde framsyning på Sogndal kulturhus 9. februar 2019. Rektor i Sogn Kulturskule, Roar Sandnes, seier til Snedde at skulekonsertproduksjonen er i regi av Den kulturelle skulesekken.

– Produksjonen er laga av Distriktsmusikarane i Sogn og Sogn og Fjordane fylkeskommune, regissert av Jeff Pedersen, seier Sandnes.

Distriktsmusikarane har vore på turne med denne produksjonen i Sogn i november 2018, men måtte avlysast. I februar 2019 vil dei forsøkje ta att nokre av dei avlyste konsertane, og hadde difor sett opp eit par konsertar på kulturhuset i samarbeid med Kulturspiren.

Distriktsmusikarane i Sogn består av Akiko Anazawa på piano, Leif Aslaksrud på trombone og Bjørn Gisle med song. Dei framførte eit fengande program med ein variert musikalsk meny.

Alle foto teke 09.02.2019.